Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

1503 17cf
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viafalkowska falkowska
autystyczna06
6516 9bdb 500
H. Poświatowska
7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viaou ou
5038 48de
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaou ou
autystyczna06

fujidana (wisteria pergola) - Mandara-ji Buddhist temple, Aichi Prefecture, Japan.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaSkydelan Skydelan
autystyczna06
3108 1222
Reposted fromkarahippie karahippie viatworcze tworcze
autystyczna06
autystyczna06
0161 8038
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaramoneska ramoneska
3229 33ac
Reposted fromzi zi viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
autystyczna06

Audrey Hepburn and husband taking a walk in Stockholm (1959).


Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaEtien Etien
autystyczna06
Zamiast marzyć o wszystkim, lepiej starać się o trochę.
— Lao Che
Reposted fromirresolute irresolute viaEtien Etien
autystyczna06
Im częściej możesz przy kimś swo­bod­nie mil­czeć - tym lep­sze to oz­nacza wasze porozumienie. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaEtien Etien
autystyczna06
-To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne.
— Marek Hłasko, "Pętla"
Reposted frommissyseepy missyseepy viaEtien Etien
W miłości jest tak, że nikt nikogo nie wybiera. Zakochujesz się, i tyle. A kiedy się już zakochasz, kiedy jest to miłość tak wielka, że przez dwadzieścia cztery godziny na dobę żyjesz tą kobietą i nią oddychasz, co można wtedy zrobić? Nic. Możesz wytrzymać bez niej najwyżej kilka godzin, potem wariujesz.

Jordan Belfort

  – Polowanie na Wilka z Wall Street

(via subtelna-melodia)

Reposted fromsoplica soplica viatworcze tworcze
autystyczna06
autystyczna06
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatworcze tworcze
9722 c532 500
autystyczna06
8338 ccd4
Reposted fromcorvax corvax viatworcze tworcze
autystyczna06
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatworcze tworcze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl