Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

autystyczna06
4761 6560 500
Reposted fromdivi divi viaiindependentt iindependentt
autystyczna06
autystyczna06
1491 bbd1 500
1612 f521
autystyczna06
5755 ab9b 500
Reposted fromgosiabokiej gosiabokiej viarzzkropka rzzkropka
autystyczna06
Drzemiąc sobie gdzieś w drodze do Kijowa myślę o pewnej kobiecie. Kto by pomyślał jak może zmienić się podejście człowieka. Gdy na nią ostatni raz patrzyłem myślałem o tym, że chciałbym mieć z nią dzieci. Chciałbym mieć z nią córkę. By ta córka była taka jak ona. Bym mógł być najlepszym ojcem jakiego mógłbym sobie wyobrazić. By przynajmniej dla niej i tej małej być kimś kogo ona nigdy nie miała gdy była mała.  Przez ostatnie tygodnie była mi jednak kompletnie obojętna.  Niespodzianką okazało się dla mnie to, że robiąc zakupy online kupiłem coś i dla niej. Jak widać pewne uczucia się nie zmieniają. Chociaż powinny.
— Magnes i tak bym dla niej kupił
Reposted fromPoranny Poranny viabetterthanlies betterthanlies
autystyczna06
6229 9f8f
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viarzzkropka rzzkropka
7157 3246 500

petalier: untitled by SamAlive on Flickr.

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viarzzkropka rzzkropka
autystyczna06
5087 e5fb 500
Reposted frompixielark pixielark viabe-yourself be-yourself
autystyczna06
autystyczna06
Reposted fromFlau Flau viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
1493 08c6 500

lombredesjeunesfilles:

Gloria Cingolani

Reposted fromnudes nudes viaszarakoszula szarakoszula
autystyczna06
autystyczna06
autystyczna06
autystyczna06

Przecież człowiek sam dla siebie jest najbardziej dokuczliwym przymusem. Często trudnym do zniesienia. I niektórzy nie są w stanie siebie znieść.

— Wiesław Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli
3778 e69e 500
Reposted fromamatore amatore viaaleksandramaria aleksandramaria
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl